Cursul prezintă tehnici și instrumente de evaluare a competenței de comunicare orală în cadrul lecțiilor de limbi străine.