perspectivă subliniază caracteristicile fundamentale ale învăţării centrate pe elev, promovând ideea că studenţilor trebuie să li se ofere un control sporit asupra învăţării prin asumarea responsabilităţii cu privire la:

·         ceea ce se învaţă,

·         modul cum se învaţă şi de ce

·         momentul când se învaţă.